XII Tomaszowskie Teatralia

XII Tomaszowskie Teatralia

Pozostało jeszcze kilka dni na zgłoszenie swojego udziału w XII Tomaszowskich Teatraliach.

Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa jest przesłanie w terminie do 13.11. br. czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do Miejskiego Centrum Kultury, filii MOK (ul. Browarna 7) bezpośrednio lub w formie elektronicznej na adres filiamok@mck-tm.pl oraz dokonanie wpłaty akredytacji w wysokości 20 zł. – grupa teatralna i 10 zł. – monodram.

Do pobrania: karta zgłoszenia

Informacji udziela: Miejski Ośrodek Kultury, tel. 44 724 42 93 lub 44 724 53 23.