Krótka historia teatru w Tomaszowie Mazowieckim

W 2015 r Miejski Ośrodek Kultury włączy się w ogólnopolskie obchody 250 rocznicy istnienia teatru publicznego w Polsce, poprzez realizację projektu „Krótka historia teatru w Tomaszowie Mazowieckim”. Projekt ma na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży i dorosłych lokalną historią teatru w Tomaszowie Mazowieckim. Wielu z tomaszowian zapewne zdziwi fakt łączenia historii teatru polskiego z miastem, które nigdy nie miało stałej, zawodowej sceny. Jednak, jak wskazują opracowania naukowe, Tomaszów od poczatków swego istnienia posiadał własne sceny teatralne, na których występowały nie tylko mniej znane wędrowne trupy, ale również takie osobistości jak Gabriela Zapolska czy Aleksander Zelwerowicz. Wędrowne zespoły prezentowały się w licznych scenach ogródkowych, kamienicach oraz w „Szwajcarskiej Dolinie” (obecnie Park Miejski). Wiele z tych miejsc funkcjonuje do dnia dzisiejszego (np. wybudowany w 1903-1904 r. budynek kino-teatru „Włókniarz”). Nie mniej ważna dla miasta była historia teatrów amatorskich, wśród których najciekawszym zjawiskiem było istnienie „Teatru Włókniarzy” prowadzonego przez Stanisława Wilczyńskiego. Tematy te doczekały się już opracowania naukowego przygotowanego przez Emiliana Leszczyńskiego, teraz przyszła pora na popularyzację tej wiedzy oraz działania animacyjne.

Projekt „Krótka historia teatru polskiego w Tomaszowie Mazowieckim” jest adresowany do młodzieży i dorosłych, którzy chcą w sposób nietypowy poznać historię swojego miasta.

W ramach projektu odbędą się:

Warsztaty dla młodzieży, podczas których wspólnie stworzymy przewodnik filmowy po dawnych scenach teatralnych oraz zrealizujemy grę miejską w strojach stylizowanych na przełom XIX i XX w. Podczas tych warsztatów młodzież dowie się, w jaki sposób funkcjonowały XIX – wieczne teatry wędrowne; pozna tajniki pracy ówczesnego aktora, reżysera, suflera; odkryje i zainscenizuje w przestrzeni miejskiej mini sceny obrazujące wizytę trupy Aleksandra Zelwerowicza czy gościnne prezentacje spektaklu z udziałem Gabrieli Zapolskiej. Warsztaty będą okazją do poznania materiałów archiwalnych tj. opisy miasta sprzed ponad 100 lat, archiwalne recenzje spektakli oraz inne dokumenty mówiące o tym, jak wyglądało wówczas życie w Tomaszowie. Warsztaty będą rozwijać kreatywność oraz umiejętności twórcze uczestników. Zajęcia będą łączyły zadania z zakresu aktorstwa oraz tworzenia scenariusza filmowego. Realizacja: 21-31.08.2015

Popularnonaukowe wykłady dla młodzieży i dorosłych poświęcone wybranym zagadnieniom historii scen w mieście tj. formy teatru muzycznego, gatunki komediowe oraz znaczenie „Teatru Włókniarzy” prowadzonego przez Stanisława Wilczyńskiego. Wykłady będą wzbogacane interaktywnymi czytaniami dramatów, wspólnym śpiewem fragmentów operetek z końca XIX w. oraz społeczną akcją zbierania dokumentów dotyczących „Teatru Włókniarzy”. Realizacja: wrzesień – październik 2015

Podsumowanie projektu odbędzie się w październiku 2015 – wówczas zaprezentujemy filmowy przewodnik po historii teatru w Tomaszowie oraz publikację metodyczną dla nauczycieli, w której opisane zostaną pomysły na to, jak w sposób ciekawy prowadzić zajęcia poświęcone lokalnej historii.

Działania projektowe rozpoczynamy od zbierania pamiątek i relacji dotyczącym istnienia „Teatru Włókniarzy”. Wybór nie jest przypadkowy, ponieważ 14 lutego mija 25 rocznica śmierci Stanisława Wilczyńskiego. Wszystie osoby, które pamiętają Stanisława Wilczyńskiego lub posiadają dokumenty związane z jego życiem prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury – informacje przyjmuje Ewa Biazik oraz Anna Myszewska. Udostępnione materiały zostaną wykorzystane do organizacji spotkania oraz jako materiał do pracy warsztatowej z młodzieżą.

Do realizacji projektu zostali zaproszeni animatorzy kultury, instruktorzy teatralni, teatrolodzy, osoby zafascynowane historią Tomaszowa Mazowieckiego. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Anna Nowak – animator kultury, autorka licznych projektów edukacyjno – artystycznych.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Teatr 2015″, priorytet: „250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru”. Działanie jest realizowane we współpracy z licznymi podmiotami m.in. z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejską Biblioteką Publiczną w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Skansenem Rzeki Pilicy, Teatrem Polskim w Bydgoszczy oraz Ośrodkiem Kultury TKACZ.